Nachádzate sa tu

Adventné cvičenie zo Zápisníka bl. Zdenky

Kategória: 

Ó, Ježiš, ktorý žiješ v Márii, príď...

Buďme s Máriou v myšlienkách pri  Božom dieťati. „Panna Mária si vo svojom čistom srdci myšlienku na Božie dieťa ustavične nosí. Mária, podľa tvojho príkladu, nauč ma byť v myšlienkach pri  tvojom Poklade.“

 1. K judskému Betlehemu Mária putuje,   po jej tam boku ticho chudobný tesár je.

 2. Na dvere domu klopú,  útulok žiadajú,   však výhovorku čujú, že miesta nemajú.

3. So slzou v svätom oku a v srdci s Ježišom,   Mária kráča ďalej trápená posmechom.

4. Hľa, za bránami mesta, stajňa je studená,  tam Jozef ísť jej radí, prístrešie ona dá.

5. Ó, koľko strastí všade každučký nesie deň,   keď v ľudskom srdci Ježiš trápený býva len.

6. Jak bolí Božiu Matku, že svet ho nechce znať,  okolo že len závisť, neláska, veľký chlad.

7. Pútnička svätá pozri, tu dvere dokorán,  vojdi sem, Matka moja a s tebou nebies Pán.

8. Za chlad a zimu sveta, tu hľa, sŕdc našich plam, čo sa ti ponúkajú za živý ľudský chrám.

9. Spomeň na pritúlenie v tej našej rodine,  a príď nám ku pomoci v poslednej hodine.

 Ó, Ježiš, ktorý žiješ  v Márii  príď a ži vo svojich služobniciach  duchom svojej svätosti,plnosťou svojej sily, pravdou svojich čností, dokonalosťou svojich ciest, spoločnosťou svojich tajomstiev, panuj nad každou nepriateľskou mocou silou svojho Ducha ku cti Otca. Amen.