Nachádzate sa tu

Pomôžte nám 2 % z dane realizovať naše ciele

Kategória: 

Darujte nám Vaše 2 % z dane, pomôžu nám realizovať ciele OZ Zdenkina ruža.

Ciele OZ Zdenkina ruža:

 • Duchovné zázemie – miesto modlitby
 • Miesto domova – zariadenie pre seniorov
 • Sociálna a zdravotná služba – pomoc pri v starobe a chorobe
 • Denný stacionár – pre starých a opustených ľudí
 • Pútnické centrum – služby pútnikom
 • Vzdelávacie aktivity – rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt 

Viac o našich cieľoch nájdete na www.zdenkinaruza.sk.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % dane:

Tlačivo na poukázanie 2% si môžete stiahnuť:

Podrobný postup pre zamestnancov:

 • Do 15. 02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  • b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 • Údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech.

Ďakujeme!