Aktuality

Nachádzate sa tu

Všemohúci a večný Bože, na príhovor bl. Zdenky daruj veriacim a dobrodincom našej farnosti hojnosť zdravia tela i duše, aby sme ťa z celého srdca milovali a ochotne plnili tvoju vôľu....Požehnávaj naše rodiny, deti a mládež, starých a chorých našej farnosti.

Stránky