Top správy

Nachádzate sa tu

30. júna 2015 ráno o 7,00 hod. bola v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave pútnická sv. omša ku cti bl. Zdenky.
Najvýraznejšiu skupinu modlitieb v Zápisníku sestry Zdenky utvárajú hlboké vyznania lásky k Ježišovi, najmä k jeho Božskému Srdcu. Jej vrúcny príklon k tomuto srdcu nie je náhodný. Istotne súvisel so zintenzívnenou úctou Ježišovho Božského Srdca, najmä zásluhou pápeža Pia IX., ktorý v roku 1875 zasvätil Božskému Srdcu Ježišovmu celú Cirkev.

Stránky

Odoberať Top správy