Nachádzate sa tu

Myšlienky bl. sestry Zdenky

Kategória: 

Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť.

Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu!

Kto miluje, prestáva trpieť.

Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované Slnko.

Veľká jednoduchosť iných udivuje a strháva ešte viac ako to, čo je komplikované.[4]

Musíme rásť v poznávaní Boha. Lebo keď nebudeme rásť v poznávaní Boha, budeme rásť v poznávaní sveta. A čo bude rásť pred nami, to si zamilujeme.

Veľkosť Ježišovho utrpenia mi dáva pochopiť a oceniť jeho veľkú lásku. Preto i moje bolesti sa musia celkom stratiť v láske.

Bože, nedaj mi pripútať si srdce k pozemským veciam, veď ma hore k väčšiemu Svetlu.

Pravá láska k blížnemu je v tom, že znášame všetky chyby blížneho a nedivíme sa jeho slabostiam.

Ježišu, ty vieš, že ti neslúžim za odmenu, ale jedine preto, že ťa milujem.

Dávajme, dávajme Ježišovi, buďme k nemu márnotratní.

Milovať Ježiša aj vtedy, keď necítime sladkosť jeho lásky, to je veľká láska, to je mučeníctvo.

Vernosť je spoľahlivým skúšobným kameňom pravej lásky.

Keby sa mi zdalo, že pohasol plameň mojej lásky, hodila by som na popol niekoľko stebielok a som si istá, že vzplanie znova. Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky.

Ani smrteľný hriech by ma nezbavil dôvery, lebo viem ,čo si mám myslieť o tvojej láske a milosrdenstve. Keď sa s plnou dôverou odovzdám tvojmu milosrdenstvu, zasypeš moju dušu milosťami.

Keď ma ty, Bože, nevyslyšíš, vtedy som hrdá, že chceš vidieť, kam až siaha moja dôvera.

Bože nedovoľ, aby únava z vernosti k tebe doľahla aj na mňa.

Každý okamih je prijímaním Boha.

Oddanosť Bohu  je vzácne ovocie  lásky.

 Boh je ustavičným svätým prijímaním pre dušu, ktorá koná jeho vôľu.

Poslušný sa živí z Boha.

Milujem iba to, čo robí On.

Celou dušou treba dospieť do takého stavu, aby bol predmetom lásky iba Ježiš.

Môj apoštolát bude účinný nie mierou vonkajšej činnosti, ale mierou svätosti, ku ktorej budem smerovať.

Stále ďakujem Bohu, že mi dal odvahu všetko zanechať.

Máš byť dennodenným, neustálym „ fiat“, podľa príkladu Panny Márie, obnovuj a nos Jeho vtelenie vo svojom srdci.

Nech je moja láska mocnejšia ako moje reťaze. Nič, nič ani najčistejšia láska najlepšieho stvorenia nedokáže nahradiť tvoju lásku. A to ani vtedy, keď ju obkľučujú bolesti Kalvárie.

Zrodiť v sebe Boha je veľkou úlohou duše.

Náš život má byť dokonalé  „áno“, podľa Božej vôle. „ Áno“, ktorým sa úplne primkneme k Bohu.

Značky: