Nachádzate sa tu

26. 6. 2022 -  3. 7. 2022

Deň

Čas

Úmysel sv. omše

26. 6.

NEDEĽA

13. nedeľa

V cezročnom období

10:00

+ Vladimír a Peter

27. 6.

PONDELOK

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, syna Jána a vnúčatá Lujzu, Krištofa, Dávida a Filipa

28. 6.

UTOROK

Sv. Irenej

7:00

Poďakovanie všetkým dobrodincom

29. 6.

STREDA

Sv. Petra a Pavla

PRIKÁZANÝ SVIATOK

17:00

+ starí rodičia a oboch strán

a syn Karol

30. 6.

ŠTVRTOK

7:00

+ rodičia Mária a Jozef, deti Danko a Vladko a ostatní zosnulí z rodiny (Petra a Vladimír, Zuzana)

1. 7.

PIATOK

17:00

+ rodičia Anna a František

a syn Ľubomír

2. 7.

SOBOTA

Návšteva Panny Márie

15:00

Sobášna sv. omša

3. 7.

NEDEĽA

14. nedeľa

V cezročnom období

10:00

Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Svätého Otca Františka a za veriacich, ktorí navštevujú tento chrám

 V stredu 29. júna je PRIKÁZANÝ SVIATOK sv. Petra a Pavla. V tento deň je povinnosťou zúčastniť sa na svätej omši ako v nedeľu.

 V sobotu poobede bude sobášna sv. omša a už nebude večerná sv. omša.

otec  Jozef Nádaský, rektor kostola  - 0915/75 44 37 

Sv. Peter a Pavol, apoštoli a mučeníci 

****************************************  

POUČENIE  TÝŽDŇA 

štvrté Božie prikázanie

“Cti svojho otca a svoju matku” (2. časť)

Láska k rodičom spočíva v dobroprajnosti a dobro­činnosti.

Rodičom nepatrí iba láska k blížnemu, ale mimoriadna láska. A síce preto, že nás nadmieru milujú (kto zmýšľa úprim­nejšie s deťmi ako rodičia?) a že nám preukázali nespočetné dobrodenia.

Láska teda záleží v dobroprajnosti a dobročinnosti. No zo samej dobroprajnosti majú rodičia málo. Preto máme podporovať rodičov v núdzi alebo chorobe, ako i modliť sa za nich.

Krásny príklad dal jeden dalmatínsky mládenec, študent vojenskej akadémie vo Wiener Neustadt. Raz dostal za svoju usilovnosť 12 dukátov od cisárovnej Márie Terézie, ktorá prišla do ústavu. Hneď ich poslal svojmu chudobnému otcovi. Keď potom cisárovná o krátky čas zase prišla a počula, ako použil peniaze, darovala mu 24 duká­tov a otcovi dala ročnú podporu.

Tomáš Morus, anglický kancelár, bol pre svoju vernosť Sv. Otcovi odsúdený na smrť kráľom Henrichom VIII. Zo strachu pred kráľom sa nik neopovážil pochovať ho; avšak prišla jeho dcéra Margita a zaobstarala pochovanie otca. Tyran mal takú úctu pred touto cnostnou dcérou, že jej v ničom neublížil. Uvažujme, ako sa Pán Ježiš ešte na kríži staral o svoju Matku a odporúčal ju sv. Jánovi.

Poslušnosť voči rodičom spočíva aj v tom, aby sme plnili všetky ich spravodlivé príkazy.

 Vy deti, poslúchajte rodičov vo všetkých veciach“ (List Kolosanom).

Ako rodičia majú povinnosť vychovávať deti, tak zase deti majú povinnosť poslúchať rodičov. Ako sa od starých požaduje mravná dokonalosť, tak od mladých ľudí poníženosť a poslušnosť“ (Sv. Bernardín)

Ale deti majú poslúchať rodičov len v dovolených veciach; ak sa totiž príkazy rodičov protivia Božím príkazom (teda sú nespravodlivé), vtedy platia slová svätých apoštolov: «Musíme viac poslúchať Boha, než ľudí» (Skutky apoštolov).

Svätý Hermenegild, syn španielskeho vizigótskeho kráľa Leovigilda, bol svojím otcom zatvorený do väzenia v Seville, lebo prijal katolícku vieru. Otec poslal k nemu posla a sľúbil mu milosť, ak sa navráti k ariánskej sekte. Ale svätý odpovedal poslovi: “Povedz môjmu otcovi, že sa zriekam jeho lásky, koruny, ba i života, než by som zaprel svoju vieru.” Nato bol usmrtený.

Podobne sa vodilo sv. Barbare, sv. Perpetue, sv. chlapcovi Vítovi a iným. Rodičia, ktorí kážu niečo, čo Boh zakazuje, ničia svoju vážnosť a podpiľujú takpovediac konár, na ktorom sedia.