Nachádzate sa tu

Oznamy Pútnického kostola v Podunajských Biskupiciach

14. 8. 2022 -  21. 8. 2022

Deň

Čas

Úmysel svätej omše

14. 8.

20. nedeľa

V CEZROČNOM OBDOBÍ

10:00

Za zdravie, Božie požehnanie pre Svätého Otca FRANTIŠKA a na jeho úmysly

15. 8.

PONDELOK

Nanebovzatie Preblaho-slavenej Panny Márie,

Slávnosť

18:00

Za pomoc Ducha Svätého a Nanebovzatej Panny Márie pri voľbe nvého generálneho vedenia Milosrdných sestier Svätého kríža

16. 8.

UTOROK

Sv. Štefan Uhorský

Ľubovoľná spomienka

7:00

+ DUŠAN KANUŠČÁK

17. 8.

STREDA

 

17:00

Za zdravie, Božie požehnanie, posilu v ťažkostiach a dar viery pre DANICU

18. 8.

ŠTVRTOK

Sv. Helena

Ľubovoľná spomienka

7:00

Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre dušu i telo pre manžela MARIÁNA

19. 8.

PIATOK

 

7:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu MAJERČÁKOVÚ

20. 8.

SOBOTA

Sv. Bernard, opát a uči-teľ Cirkvi  Spomienka

7:00

Zosnulí z rodiny POLÁKOVEJ a DZURŇÁKOVEJ

21. 8.

21. nedeľa

V CEZROČNOM OBDOBÍ

10:00

+ MARTIN GAJDOŠ

Pondelok 15. augusta 2022 na prikázaný sviatok Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie bude v našom pútnickom kostole svätá omša o 18,00 h.

 Piatok 19. augusta 2022 bude mimoriadne svätá omša ráno o 7,00 h.

 V nedeľu 21. augusta 2022 o 10,00 h v našom kostole bude sláviť svätú omšu novokňaz salezián don DANIEL HOLÚBEK.

* Pozývame vás každý PIATOK od 12.00 do začiatku sv. omše o 17.00

na Eucharistickú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

* Pozývame vás každú NEDEĽU o 17.00 na modlitbu Vešpier a Adoráciu.

* V sobotu večer sväté omše v tomto kostole nebudú s výnimkou poslednej soboty v mesiaci,

kedy o 17. hodine bude pútnická sv. omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej. 

Putnická svätá omša  je obetovaná za pútnikov a ctiteľov bl. Zdenky.

Všetci ste srdečne pozvaní. 

                                                                    Milosrdné sestry Svätého kríža