Blahoslavená Zdenka prišla medzi mladých

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

Ďalším miestom, kde môžeme nájsť relikvie bl. Zdenky Schelingovej  je od soboty 21. apríla 2018 aj Diecézne centrum voľného času Premeny vo Važci. Na žiadosť...
 V nedeľu 15. apríla 2018 prišlo na svätú omšu o 10.30 h do Kostola Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach 22 pútnikov – speváci z farského...
 Iba k nemu ma vedie túžba, On je moje večné Svetlo i večne nová Krása.

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.