Konfederácia politických väzňov Slovenska a Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža si pripomenuli 65. výročie súdneho procesu Cecília Schelingová a spol.

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

V piatok 16. júna 2017 o 16.00 na Kalvárii - na Starom cintoríne v Trnave sa stretli členovia  KPVS a ctitelia bl. Zdenky Schelingovej, aby si   pripomenuli...
V turíčnu  nedeľu 4. júna 2017 priniesli Milosrdné sestry Sväteho kríža relikviu bl. Zdenky do farnosti Močenok. V obetnom sprievode  ju odovzdali duchovnému...
Hlavným celebrantom pútnickej svätej omše bol Don Peter Jacko SDB, ktorý pôsobí v Trnave na Kopánke. Spolu s ním koncelebroval P. Gregor Wach, paulín z  ...

Osobné svedectvá

V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.
A v nestráženej chvíli mi povedal: „Ja som kňaz.“ No tak to bol pre mňa ako blesk, som bola zasiahnutá.
Na transport? A prečo? Veď ona ešte nie je schopná cestovať.