Nachádzate sa tu

Druhý deň Trojdnia v Podunajských Biskupiciach

Kategória: 

V stredu 29. júla 2015 sme slávili v Kostole Sv. kríža v Podunajských Biskupiciach druhý deň Trojdnia s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou.

 

V stredu 29. júla 2015 sme slávili v Kostole Sv. kríža v Podunajských Biskupiciach druhý deň Trojdnia s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou. O 16.15 h. sestry z rôznych našich komunít sa modlili i spievali Korunku k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej nasledovali spievané litánie k bl. Zdenke. O 17.00 h. začala slávnostná sv. omša, ktorej hlavným celebrantom bol ThLic. Štefan Fábry, kaplán v Kysuckom Novom Meste. Spolu s ním koncelebrovali: Dp. Marián Horváth, Dp. Daniel Dian, rektor kostola P. Frank Vandegehuchte MSC a pán kaplán Martin Šafárik.

 

Vo svojej homílii  spájal život bl. Zdenky s liturgiou.  Liturgia je oslava Boha. Sestra Zdenka svoju lásku k Bohu vyjadrila svojím životom i svojou smrťou - tým oslávila Boha. Zdenka dala život nie len za kňazov,ale aj za svoju vieru. Bola otvorená Božej milosti.Len ak sme naplnení Božím Duchom, sme schopní obetovať sa za iných. Celý jej život sa stal jednou krásnou liturgiou - oslavou BohaSestra Zdenka je  svätá, ktorá nám rozumie. Pri nej je krásne to, že rozpráva našou rečou, rozumie  našej krásnej slovenčine. Sestra Zdenka prenikla do Božej lásky, do obety za druhých. Bohu vďaka za tento krásny dar nášho národa. Nech nám sestra Zdenka vyprosí milosť všade oslavovať Boha! Slávme liturgiu svojho vlastného života všade kde sme.

Po sv. omši bol koncert bratov kapucínov, ktorí sa tak duchovnej pripojili k našej oslave cez svoje piesne v tomto pre nás Jubilejnom roku, kedy si pripomíname 150 rokov od smrti nášho zakladateľa – kapucína pátra Teodózia Florentiniho.

Pokračovaním slávenia bola eucharistická  adorácia o 20.00 h., ktorú slovom i piesňami viedli naše novicky. Eucharistickým požehnaním posilnené a plné vďačnosti voči Bohu za dar bl. Zdenky, sme ukončili druhý deň Trojdinia v Podunajských Biskupiciach.

Bl. Zdenka, oroduj za nás!