Trnava

Nachádzate sa tu

V Provinciálnom dome Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave na Ružovej ulici   je v kaplnke  pod oltárom umiestnený  relikviár blahoslavenej Zdenky.  Všetky prosby o vyslyšanie na príhovor tejto blahoslavenej sa kladú na relikviár a sestry v komunite sa na tieto úmysly modlia.   V kaplnke je vždy 30. v mesiaci ráno o 7,30 hod. pútnická sv. omša ku cti bl. Zdenky.

Sestra Zdenka zomrela v trnavskej nemocnici 31.7.1955 - krátko po prepustení z  väzenia. Do r. 1978 bola pochovaná na Starom cintoríne v Trnave. Z dôvodu rušenia cintorína jej pozostatky boli prevezené do  Podunajských Biskupíc.  Od roku 2004 je na Starom cintoríne v Trnave pamätná tabuľa.

Kontaktná adresa:
Milosrdné sestry Svätého kríža, Ružová 4, 917 02  Trnava
email: sekretariat.sk@gmail.com
tel:  033 5536360 ,    033 3810737