Po troch mesiacoch sa opäť zišli ctitelia bl. Zdenky Schelingovej na pútnickej svätej omši v Trnave.

Najbližšie podujatia

Aktuality o sr. Zdenke

Prvá pútnická svätá omša po pandémii sa slávila v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier svätého kríža v Trnave v utorok ráno 30. júna 2020 pri...
Najvýraznejšiu skupinu modlitieb v Zápisníku sestry Zdenky  utvárajú hlboké vyznania lásky k Ježišovi, najmä k jeho Božskému Srdcu a jeho Najsvätejšej krvi. ...
 Iba k nemu ma vedie túžba, On je moje večné Svetlo i večne nová Krása.   bl. Zdenka

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.