Sestra Zdenka milovala Pannu Máriu a utiekala sa k nej v dôvernej modlitbe. Vrúcne prosila, aby Mária bola jej vodkyňou a ochrankyňou na ceste za Ježišom.

Aktuality o sr. Zdenke

           Sestra Zdenka bola vedená k mariánskej  úcte už doma v katolíckom prostredí v Krivej na Orave, kde vyrastala v kruhu svojej rodiny.  Počas...
Nech nám myšlienky bl. Zdenky pomáhajú upriamovať  našu myseľ na Pána. Zdenka, prihováraj sa za nás!
Podľa kresťanskej tradície Panna Mária sa po smrti Ježiša a  po jeho pochovaní vydala na púť po miestach, ktoré boli poznačené  jeho mučením. Išla po...

Osobné svedectvá

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie
Tak prišla som do väznice, začalo to kopancami. Hodili ma do jedného koryta so studenou vodou a tam ma jedna veľká noha, tlačila na moje prsia. Horeznačky som ležala v tej vode, áno, a tlačila ma na spodok.