V poslednú septembrovú sobotu Vás pozývame do Podunajských Biskupíc k bl. Zdenke Schelingovej

Aktuality o sr. Zdenke

V nedeľu 22. augusta 2021 na žiadosť pána dekana vdp. Jozefa Schwarza Milosrdné sestry Svätého kríža prineli relikviu bl. Zdenky Schelingovej do...
V sobotu  28. 8. 2021 sa slávila pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Podunajských...
V pondelok ráno 30. 8. 2021 bola pútnická svätá omša v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave. Hlavným celebrantom...

Osobné svedectvá

Vďaka Ti, blahoslavená Zdenka, že si nám blízko a pomáhaš nám, keď s vierou prosíme o Tvoj príhovor.
Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.
Dostala sa mi do rúk Novéna za chorých s bl. Zdenkou. Ako sme sa začali túto novénu modliť, nastal u nás vnútorný pokoj ...
V sobotu 23. júla 2016 v závere pútnickej svätej omše odznelo svedectvo pána Martina Bobríka o uzdravení syna Sebastiana na príhovor bl. Zdenky.
Naša návšteva pri Zdenke vo väznici v Rimavskej Sobote
Ďakujeme blahoslavenej Zdenke za orodovanie