Nachádzate sa tu

Bl. Zdenka - moja spoločníčka

Kategória: 

Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke.

Vo februári 2017 mi diagnostikovali závažnú onkologickú chorobu. Absolvoval som  behom mesiaca  tri vážne operácie. Mám 38 rokov. V Onkologickom ústave v Bratislave som sa podrobil náročnej chemoterapickej liečbe a následne  v júli  som absolvoval štvrtý operačný zákrok. V polovici júla som bol prepustený do domácej liečby bez akýchkoľvek onkologických liečiv. Dnes viem, že to bol zázrak. Pri prvej hospitalizácii som dostal obrázok bl. Zdenky, ku ktorej som sa neustále utiekal a prosil. Veril som že mi pomôže. Čím menej som mal lekárskej nádeje, tým silnejšiu nádej som mal v príhovor bl. Zdenky. Počas liečby som prijal sviatosť zmierenia a viatikum. Mnoho ľudí sa za mňa modlilo, prosil som ich, aby sa modlili k bl. Zdenke. Cítil som jej blízkosť v samote, opustenosti, v silných bolestiach a výkrikoch beznádeje. Stála pri mne. Som presvedčený, že zázraky sa diali. Počas choroby som pochopil veľmi veľa.  Niektoré skutočnosti človek vo svojej podstate ani nedokáže vysloviť, no duša vie, čo to je. V živote neexistujú náhody. Lekári tvrdia, že v mojom prípade to bol zázrak. Bl. Zdenka bola mojou spoločníčkou cez jej príhovor som sa dostal aj bližšie k Bohu. ( výber z listu  R.B.  september 2017)