Myšlienky bl. sr. Zdenky

Nachádzate sa tu

V rodnej obci Krivá na Orave pred niekdajšim rodným domom Cecílie Schelingovej bola v roku 2010 postavená pamätná kaplnka bl. sestry Zdenky Schelingovej.
Bohom požehnaný Nový rok 2023 a ochranu Panny Márie Bohorodičky všetkým ctiteľom bl. Zdenky a všetkým Vám, ktorí prichádzate na túto web.stránku prajú a vyprosujú Milosrdné sestry Svätého kríža.
Požehnané vianočné sviatky a stálu ochranu Panny Márie Bohorodičky všetkým ctiteľom bl. Zdenky a všetkým Vám, ktorí prichádzate na túto web.stránku, prajú a vyprosujú Milosrdné sestry Svätého kríža.

Stránky