Bratislava - Podunajské Biskupice

Nachádzate sa tu

Hlavné pútnické miesto je rehoľný Kostol  Povýšenia Svätého kríža v Bratislave, časť Podunajské Biskupice, Biskupická 64, kde je  od 20. 9. 2003 v relikviári  uložená prevažná časť pozostatkov blahoslavenej Zdenky identifikovaných pri exhumácii 16. 6. 2003.

Poslednú sobotu v mesiaci  je tu o 17,00 hod. pútnická sv. omša ku cti blahoslavenej Zdenky. V predsieni kostola je pamätná izba s informačnými panelmi zo života blahoslavenej Zdenky a z jej blahorečenia svätým Jánom Pavlom II.  14. 9. 2003 v Bratislave – Petržalke.

V Podunajských Biskupiciach na miestnom cintoríne, kde boli od r. 1979 v spoločnom hrobe umiestnené telesné pozostatky sestry Zdenky, je dnes  vytvorené Zátišie bl. Zdenky Schelingovej, ktoré pútnici tiež radi navštevujú.

Služba pre pútnikov v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Bratislave - časť Podunajské Biskupice

  • Pútnický kostol je otvorený  denne  od 9.00 – do 11.00 hod. a od 14.30 – 18.00 hod.
  • Sväté omše v Kostole Povýšenia Svätého kríža sú aktualizované v kolonke  OZNAMY 

Kontakt pre púte k  bl. Zdenke  

Sr. Mojmíra Hauptvoglová 

 

História kostola a virtuálna prehliadka

Stručné dejiny Kostola Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach

Short history of the Church of the Exaltation of the Holy Cross un Podunajske Biskupice 

15. jún 1947 - Posvätenie základného kameňa Kostola Povýšenia Svätého kríža
15 June 1947- Consecration of the foundation stone of the Church of the Exaltation of the Holy Cross

1950 - ukončenie stavby, maľovanie kostola, príprava interiéru 
1950 - finishing of the building, painting the church, preparation of the interior (the church on the right)

26. september 1950 - násilné vyvezenie sestier z Podunajských Biskupíc,  v priestoroch kláštora zriadená nemocnica
26 September 1950 - forced deportation of sisters from Podunajské Biskupice; in the premises there,a hospitalis established  

R. 1950  - 1990  novopostavený kostol sa používa ako skladisko zdravotníckeho materiálu.
1950  - 1990  newly-built church is used as a medical supplies store

1991 obnova priestorov a príprava kostola na posviacku
1991 - renovation of the premises and preparation of the church for the consecration

13. jún 1992  - konsekrácia  kostola Povýšenia Svätého kríža
13 June 1992  - consecration of the Church of the Exaltation of the Holy Cross

20. september  2003 -  Prenesenie pozostatkov sr. Zdenky z miestneho cintorína do  Kostola Povýšenia Svätého kríža, ktorý sa stáva pútnickým kostolom bl. Zdenky.
20 September 2003 - Relocating the remains of Sr. Zdenka from the local cemetery into the Church of the Exaltation of the Holy Cross, that becomes the pilgrim church of Bl. Zdenka

2016  -  Rekonštrukcia interieru kostola
2016 -  Reconstruction of the interior of the church

 

30. apríl  2016 - Požehnanie obnovených priestorov Kostola Povýšenia   Svätého kríža
30 April 2016 - Blessing of the renovated premises of the Church of the Exaltation of the Holy Cross

Virtuálna prehliadka kostola