Nachádzate sa tu

Ďakujem za príhovor bl. Zdenky

Kategória: 

Blahoslavená Zdenka, veľmi pekne ďakujem za vyprosenie počatia detí pre rodiny, ktoré prosili o pomoc a modlitbu. Všetky vymodlené deti boli zázračne na Tvoj príhovor počaté a narodené. Veľké Pán Boh zaplať za všetko, čo nám vyprosuješ. (z kroniky v P.Biskupiciach)

  Za vyprosenie daru nového života „...našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš“                                                            (Lk 1, 30-31). „Každý úsek svojho života zaplním ochotou prijímať účinkovanie Boha a jeho milosti v mojej duši.“ bl. Zdenka 

Milovaná sestra Zdenka, obraciam sa k tebe o mocný príhovor u milosrdného Otca za dar nového života pre bezdetných manželov..., za ktorých pokorne a s dôverou úpenlivo prosím.

Ty si vyrastala v početnej rodine, obklopená milujúcimi rodičmi a súrodencami. Prihováraj sa za nich, aby ich naplnila radosť z počatého života a z narodenia zdravého dieťaťa.

Blahoslavená Zdenka, prosím ťa, vypros týmto manželom posilnenie ich viery a dôvery v Božiu otcovskú dobrotu a všemohúcnosť.

  Modlitba bezdetných manželov „...našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš“ (Lk 1, 30-31). „Každý úsek svojho života zaplním ochotou prijímať účinkovanie Boha a jeho milosti v mojej duši.“ bl. Zdenka 

Milovaná sestra Zdenka, prosíme o tvoj príhovor u milosrdného Otca za dar nového života pre nás, ktorí sa s dôverou na teba obraciame.

Ty si vyrastala v početnej rodine, obklopená milujúcimi rodičmi a súrodencami. Prosíme, prihováraj sa za nás, aby sme sa mohli tešiť z počatého života a z narodenia zdravého dieťaťa.Prosíme ťa, vypros nám posilnenie našej viery a dôvery v Božiu dobrotu a všemohúcnosť lásky. Blahoslavená Zdenka, prihováraj sa za nás!