Nachádzate sa tu

Prvý deň trojdnia v Podunajských Biskupiciach

Kategória: 

V utorok 28. júla 2015 sme začali v Kostole Sv. kríža v Podunajských Biskupiciach sláviť prvý deň Trojdnia s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou.

 

V utorok 28. júla 2015 sme začali v Kostole Sv. kríža v Podunajských Biskupiciach sláviť prvý deň Trojdnia s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou. O 16.00 h. sa sestry z rôznych našich komunít pomodlili rozjímavý bolestný ruženec, po ktorom náš rehoľný zbor spieval litánie k bl. Zdenke. Pred sv. omšou sme sa stíšili a napojili na eucharistického Pána cez Zdenkine myšlienky o Eucharistii. O 17.00 h. začala slávnostná sv. omša, ktorej hl. celebrantom bol Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy.

 

Vo svojej homílii vychádzal z prvého čítania z Knihy Exodus.  Izraelský ľud na púšti žil z  Mojžišovej duchovnosti. Aj my pozeráme na bl. Zdenku  na jej duchovnosť, z ktorej môžeme čerpať a žiť.  Izraelitov sprevádzali mnohé ťažkosti, no Mojžiš stále komunikoval s Pánov a bezpečne ich viedol aj cez pohanské a nebezpečné územia. Dnes na nás doliehajú tiež mnohé ťažkosti, skúšky viery a práve v tomto nám môže byť Zdenka veľkou posilou, oporou, príkladom, ale aj orodovníčkou.

 

Spolu s ním koncelebrovali  Dp. Alojz Chmelár farár z farnosti Štrba- rodák z Krivej,  Dp. Daniel Dian, rektor kostola P. Frank Vandegehuchte MSC  a  pán kaplán  Martin Šafárik.  

Orodovaniu bl. Zdenky sme odovzdali všetkých prítomných kňazov, Bohuzasvätených, zídených pútnikov, ale i všetkých, ktorí nás o modlitbu prosia.

Bl. Zdenka, oroduj za nás!