Nachádzate sa tu

Pútnická sv. omša

Kategória: 

Júnová púť ku cti bl. Zdenky v Podunajských Biskupiciach

 Utorok 30. júna 2015 na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky v Kostole Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach  prijal pozvanie farár v Jelenci pri Nitre vdp. ThLic. Jozef Švejdík, pochádzajúci z Rumunska. V homílii vyrozprával o svojom predchádzajúcom pôsobení v Rumunsku, o situácii i spôsobe života Slovákov v Rumunsku a tiež o tamojšej činnosti Milosrdných sestier Svätého kríža. Priblížil nám utrpenie a obetu bl. Zdenky, ktorá vytrvala vo vernosti a viere v Boha aj počas krutého mučenia. Ako bl. Zdenka aj my sme v dnešnej chaotickej dobe pozvaní modlitbou, čítaním Svätého písma, prijímaním sviatostí vytrvať vo viere, nádeji a láske k Bohu.

S vdp. Švejdíkom koncelebrovali vdp. ThLic. Marián Červený a rektor kostola P. Frank Vandegehuchte MSC

Po svätej omši a uctení relikvií mnohí  pútnici ešte dlho zotrvali v tichej modlitbe pri bl. Zdenke.