Nachádzate sa tu

Pútnická sv. omša v Trnave

Kategória: 

30. júna 2015 ráno o 7,00 hod. bola v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave pútnická sv. omša ku cti bl. Zdenky.

V utorok ráno 30. júna 2015 v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave  bola pútnická sv. omša ku cti bl. Zdenky. Hlavným celebrantom pútnickej svätej omše  bol vdp. PaedDr. Rudolf Schuster, kňaz  Spišskej diecézy pôsobiaci vo farnosti Krivá na Orave -  v rodisku bl. Zdenky. Pútnickej sv. omše sa zúčastnili aj veriaci  z Krivej. 

Vo svojom príhovore poukázal na to,  ako Boh obnovuje ľudí cez ľudí, ktorí sú chodiacim evanjeliom. Boh pôsobí aj  skrze sestru  Zdenku  na obnovenie kresťanského života. Nemôžeme sa dať ovplyvniť duchom sveta, ktorý ponúka a hľadá šťastie všade inde, len nie v Bohu. Sestra Zdenka milovala, preto nemala strach.  Nebála  sa problémov lebo bola pripravená   obetovať svoj život. Silu nachádzala vo svätej omši. Aj my ako kresťania sme pozvaní vydávať svedectvo o Ježišovi, stať sa chodiacim evanjeliom. Nech  sestra Zdenka je pre nás mocnou inšpiráciou, aby sme naplnili svoj život obetou a vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi.