Nachádzate sa tu

Pútnická svätá omša v Trnave

Kategória: 

Ctitelia bl. Zdenky sa opäť zišli na pútnickej svätej omši v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža v Trnave.

V sobotu ráno 29. augusta 2020 sa slávila pútnická svätá omša ku cti bl. Zdenky Schelingovej v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier  Svätého kríža. Hlavným celebrantom bol Vsdp. Peter Škultéty, súdny vikár a farár v Trnave-Modranke. Na pútnickej svätej omši boli prítomní aj zástupcovia Konfederácie politických väzňov. Ich predseda pán Peter Sandtner v závere svätej omše  udelil ocenenie – pamätný list - trom sestrám, ktoré pred sedemdesiatimi rokmi z rozhodnutia totalitnej moci boli vyvezené do tovární v českom pohraničí: Sr. Eve Mihokovej, Sr. Bonfílii Leškovej a za neprítomnú sestru Sophiu Adamovú pamätný list prevzala predstavená  komunity z Cerovej  sestra Mansueta Kráľová.