Nachádzate sa tu

Relikvia bl. Zdenky v Uzovských Pekľanoch

Kategória: 

Na slávnosť Všetkých svätých dňa 1.11.2014 bola odovzdaná relikvia bl. Zdenky vo filiálke Ražňanskej farnosti – v Uzovských Pekľanoch.

Na slávnosť Všetkých svätých dňa 1.11.2014 sme na žiadosť miestneho pána farára vdp. ThDr. Pavla Bugoša, PhD. po ročnej modlitbovej príprave všetkých farníkov odovzdali relikviu bl. Zdenky vo filiálke Ražňanskej farnosti – v Uzovských Pekľanoch. Pred svätou omšou sa zúčastnené sestry predmodlievali slávnostný ruženec s myšlienkami bl. Zdenky a nasledovala krátka akadémia, v ktorej predstavili život a duchovnosť bl. Zdenky. Relikviu bl. Zdenky odovzdala provinciálna predstavená Sr. Šebastiana Tuptová, ktorá ju spolu so sestrami pochádzajúcimi z tejto farnosti, priniesla v úvodnom sprievode do kostola. Hlavným celebrantom svätej omše bol vdp. ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD., duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Ružomberku, ktorý v homílii vyzdvihol okrem iného tri skutočnosti, ktoré formovali život blahoslavenej Zdenky a to je: rodina, kňaz vo farnosti a spoločenstvo sestier.  Miestni veriaci sa aktívne zapojili do slávnosti modlitbou aktuálnych prosieb na príhovor bl. Zdenky, prinášaním rôznorodých obetných darov s príslušným komentárom. Po svätej omši si všetci prítomní uctili relikvie bl. Zdenky, ktoré sa od dnešnej slávnosti stávajú súčasťou kostola Všetkých svätých v Uzovských Pekľanoch.

 

Značky: