Nachádzate sa tu

Stretnutie a spomienky

Kategória: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon mx-2310u_20200109_090156.pdf291.73 KB
Milosrdné sestry Svätého kríža pracovali v trnavskej nemocnici plných 40 rokov. Od r. 1916 do roku 1956.

Koncom apríla 1955, ako ťažko chorá bola v tejto nemocnici hospitalizovaná aj bl. Zdenka Schelingová.  V tomto nemocničnom prostredí strávila posledné mesiace svojho mladého života. Pokiaľ jej to bolo ešte možné  modlila sa v tejto kaplnke s pohľadom na Ukrižovaného.  Zomrela na onkologickom oddelení v nedeľu ráno 31. júla 1955.

V stredu 15. januára 2020  v podvečer po svätej omši,pre prítomných zdravotníckych pracovníkov a dobrovolníkov, na pozvanie vdp. Rudolfa Kopinca, pozvané Milosrdné sestry Svätého kríža sprezetovali činnosť sestier v tejto nemocnici až do ich odsunu v rokoch 1953 - 1956.

Po ukončení prezentácie bol priestor na diskusiu. Zúčastnených zaujali aj životné udalosti blahoslavenej sestry Zdenky. Jej duchovná prítomnosť naďalej pretrváva v podobe jej relikvií, ktoré sú uložené v nemocničnej kaplnke Svätého kríža. Na záver stretnutia  sme  spoločnou modlitbou  vyprosovali  potrebné požehnanie na príhovor bl. Zdenky Schelingovej pre chorých, pre zdravotníkov a dobrovoľníkov, aby im sestra Zdenka, ktorá bola tiež zdravotnou sestrou, pomáhala v ich potrebách.