Nachádzate sa tu

Pútnická svätá omša v Trnave

Kategória: 

V posledný novembrový deň sa stretli ctitelia bl. Zdenky v Trnave

Vo štvrtok ráno 30. novembra 2023 sa  v kaplnke Provinciálneho domu Milosrdných sestier Svätého kríža slávila svätá omša zo sviatku sv. Ondreja apoštola a zároveň to bola aj pútnická svätá omša k bl. Zdenke Schelingovej. Hlavným celebrantom bol páter Jozef Bartkovjak zo Spoločnosti Ježišovej, ktorý teraz pôsobí v Trnave. Spolu s ním koncelebroval Vdp. Peter Gula farár v Majcichove.

Vo svojom príhovore hlavný celebrant vychádzajúc zo sviatku sv. apoštola  Ondreja pripomenul skutočnosť, že každý pokrstený je povolaný k apoštolátu. Poukázal na sestru Zdenku ako na apoštolku odpustenia a krásy. Schopnosť odpúšťať je najsilnejší apoštolát. Skutočná krása je realizovaná láska, ktorú podľa vzoru Ježiša ukrižovaného na kríži  realizovala aj sestra Zdenka.