Modlitby

Nachádzate sa tu

„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28a) „S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete aj konáte, čo sa jemu páči.“ (Flp 2,12b-13)
Prosme, aby rozšírená úcta k bl. Zdenke, svedectvá jej ctiteľov a naše modlitby prispeli k tomu, aby sme si mohli sestru Zdenku v celej Cirkvi uctievať ako svätú.
„Oplatí sa trpieť pre Ježiša. Veľkosť Ježišovho utrpenia mi dáva pochopiť a oceniť jeho veľkú lásku. Preto i moje bolesti sa musia celkom stratiť v láske.“bl. Zdenka

Stránky

Odoberať Modlitby