Top správy

Nachádzate sa tu

S uvoľňovaním pandemických opatrení sa postupne otvárame aj pre pútnikov a ctiteľov bl. Zdenky Schelingovej. Pozývame Vás na pútnicku sv. omšu. Rúško v interiéri v spoločných priestoroch je povinné.
V sobotu ráno 29. mája 2021 sa po niekoľkých mesiacoch opäť zišli ctitelia bl.Zdenky na pútnickej svätej omši v Trnave, aj keď ešte v obmedzenom režime.
Slnko svieť mi, nenechaj ma v tmách, vyžeň z duše strach. Slnko svieť mi, Ty jediný máš moc tmu premeniť na jas...
Povzbudení slovami pápeža Františka, že v súvislosti s pandemiou Covid 19 sa nesmieme zastaviť v nostalgii za minulosťou, potrebujeme odvážnu trpezlivosť aby sme kračali a objavovali nové cesty a hľadali, čo nám Duch Svätý vnuká, Vám ponúkame možnosť duchovnej obnovy.
Požehnané vianočné sviatky a stálu ochranu Panny Márie Bohorodičky všetkým ctiteľom bl. Zdenky a všetkým Vám, ktorí prichádzate na túto web.stránku, prajú a vyprosujú Milosrdné sestry Svätého kríža.

Stránky

Odoberať Top správy