Nachádzate sa tu

Modlitba k Sedembolestnej

Kategória: 

V Zápisníku bl. Zdenky nájdeme aj modlitbu - Obetovanie slovenského národa Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, prevzatú z Nábožných výlevov Andreja Radlinského.

Sedembolestná Matička, obráť svoje milostivé oči na nás, ktorí sa s detinskou prítulnosťou utiekame pod tvoj materinský plášť ako vďačné deti k dobrej Matke slovenského národa. Teba vzývali naši otcovia a milé matky viac ako tisíc rokov. K tebe horela láska nášho národa a v teba, Matka Božia, sme s dôvernosťou a pravou pobožnosťou skladali svoju nádej.

 Ó, ty dobrá Matka, plná milostí, cez stáročia v čase najväčších potrieb a úzkostí si na nás obrátila z vysokosti nebies svoje ľútostivé oči. Ako ranná dennica si svietila nášmu národu svetlom pravej viery, zastala si sa nás, bránila a chránila si nás pred zahynutím. Ty si nás vždy ochránila, Matka dobrej rady. Preto aj od čias apoštola svätého Metoda zaznievajú nám vŕšky i kvetnaté údolia piesňou a vznáša sa zbožný hlas tvojho národa po všetkých končinách slovenskej krajiny. Ty si jediná naša pomocnica po Bohu a okrem teba nikoho takého nemáme. Pod znakom nášho spasenia v údolí troch našich vrchov sme ako na Kalvárii vyše tisíc rokov trpeli a hľadeli na tvoje srdce prebodnuté siedmymi mečmi a preplnené bolesťami.Ty si vedela trpieť so svojím Synom, preto si mala súcit s utrpením nášho národa, ktorý na svete nemal láskavejšiu matku nad teba.  Keď rozjímame nad ranami nášho národa a nad siedmymi bolesťami tvojho Srdca, vidíme, že si nás naučila húževnatosti slovenskej lipy i ustavične priúčala nezúfať pod krížom života. Povzbudení touto nádejou a dôverou utiekame sa pod tvoju ochranu. Ako národ sa cítime tvojimi deťmi a pre osobitnú ochranu, ktorou obdarúvaš náš národ, nazývame ťa dobrou Matkou tohto národa. Prosíme ťa, naša drahá patrónka, ochraňuj našu cirkevnú a svetskú vrchnosť, všetkých občanov i našu drahú krajinu, aby ona, obdarená i osvietená darmi Ducha Svätého, slúžila za príklad zbožnosti, spravodlivosti a mravnosti. Svojím mocným príhovorom u svojho Syna vypros nám povzbudzujúcu milosť, aby sme vlastným pričinením zveľaďovali vo svojich dušiach katolícku zbožnosť, nadovšetko častejším svätým prijímaním a čítaním dobrých kresťanských časopisov a kníh. Kiežby sme so štedrou obetavosťou napomáhali obnovenie chrámov, budovanie katolíckych škôl, starali sa o zveľadenie katolíckych spolkov, o pomoc chorým a zaopatrovanie starých a sirôt.

A ty, svätý Michal, vodca nebeského vojska, stráž aj našu slovenskú krajinu, vy, svätý Cyril a svätý Metod, naši apoštoli, prihovárajte sa v nebesách za dobrých kňazov, kazateľov a spisovateľov. Ty, svätý Vojtech, ty, svätý Bystrík, svätí biskupi a mučeníci, vzbuďte v nás bojovného a odvážneho ducha. Svätý Ondrej a svätý Benedikt, učte nás väčšmi milovať Boha, ako naše telá a zemské majetky. A vy, svätí košickí mučeníci, vyproste nám trpezlivosť, čo by nám pomáhala premáhať zlobu tohto sveta.

 A teraz, dobrá naša Matka, zahrň svojou materinskou láskou celý národ, chráň našu slovenskú krajinu a v nej nás všetkých, ktorí sa ti oddávame telom i dušou. Zostaň s nami, aby sme ťa mohli chváliť a velebiť na veky.  Amen.