Nachádzate sa tu

Advent s bl. Zdenkou Schelingovou

Kategória: 

Bl. Zdenka nás pozýva prežívať Advent v ochotnej poslušnosti k aktuálnym potrebám.

 Niekoľko myšlienok zo zápiskov sestry Zdenky nám priblíži jej vnútorné postoje.

Oporný bod: vôľa Božia - budem v nej žiť i dýchať. Chcieť plniť Božiu vôľu podľa príkladu Panny Márie a sv. Jozefa. Sestra Zdenka rozpoznala Božie volanie v aktuálnych požiadavkach dňa a ochotne na nich  odpovedala.  Toto je aj naša cesta posväcovať sa plnením  Božej vôle.  Boh sa nám prihovára aj cez vonkajšie udalosti, niekedy aj prekvapujúce.

Milosť robí z poslušného človeka čo sa jej páči. Dajme aj my priestor pôsobeniu Božej milostiKeď s dôverou  a odovzdanosťou do Božej vôle  prijmeme aj tie okolnosti, ktoré nás nečakane prekvapia, naplní nás vnútorný pokoj. V Božej vôli je náš pokoj, naša istota, naša budúcnosť.