Nachádzate sa tu

Advent s bl. Zdenkou

Kategória: 

Bl. Zdenka, prosíme ťa o duchovné sprevádzanie tohoročným Adventom.

 V zápisníku bl. Zdenky v predsavzatí na  advent čítame:  Anjeli a svätí Boží, pomôžte mi svojím príhovorom, aby som mohla pripraviť Ježiškovi vo svojej duši úkony pokory.Pokora je pravda o nás i o tých druhých – pravda, že sme milované Božie deti.  Pokora je schopnosť prijať seba i druhých so všetkými schopnosťami i hranicami. Pokora je  dôležitá pre budovanie vzájomných vzťahov. Boh má rád pokorných. V Božom slove čítame : Pyšných už zďaleka pozná, ale pokorným dáva svoju milosť. (Ž 138,6) V zápisníku sestry Zdenky čítame:Ó, Mária, daj mi hlbokú pokoru a odvahu iným slúžiť Ježišu, zver ma Máriiným nežným rukám, ktoré odchovali teba, Syna večného Otca, aby tvoja Matka bdela nad mojím predsavzatím, že zachovám svoje srdce čisté od každého hriechu, aby mi pomáhala a viedla ma bez poškvrny cestou nevinnosti.