Top správy

Nachádzate sa tu

Všemohúci a večný Bože, na príhovor bl. Zdenky daruj veriacim a dobrodincom našej farnosti hojnosť zdravia tela i duše, aby sme ťa z celého srdca milovali a ochotne plnili tvoju vôľu....Požehnávaj naše rodiny, deti a mládež, starých a chorých našej farnosti.
Posolstvo úsmevu bl. Zdenky: Usmievaj sa, s úsmevom trhal ružičky bolesti ....Na príhovor bl. Zdenky prosme: Pane, udeľ nám úsmev, úprimný úsmev. Daruj úsmev našim mladým ľuďom.

Stránky

Odoberať Top správy