Top správy

Nachádzate sa tu

Mons. Juan Antonio Martínez Camino, SJ - pri bl. Zdenke v Podunajských Biskupiciach.
Dňa 20. marca 2015 sestry z komunity v Spišskom Podhradí odovzdali relikvie bl. Zdenky farnosti Chrasť nad Hornádom.
Modlitba za farnosť na príhovor blahoslavenej Zdenky: Všemohúci a večný Bože, v tebe žijeme, hýbeme sa a sme...
Klinika bl. Zdenky Schellingovej v Erbile poskytuje lekársku pomoc pre vyše desaťtisíc ľudí - väčšinu tvoria kresťania, zvyšok sú jezidi a moslimovia.
V dňoch 13. – 15. marca 2015 v Charitnom dome v Dolnom Smokovci sa konala pôstna duchovná obnova s bl. Zdenkou na tému „Povolanie k svätosti“.
Srdečne Vás pozývame na pôstnu duchovnú obnovu s bl. Zdenkou na tému „Povolanie k svätosti“, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 15. marca 2015 v Charitnom dome v Dolnom Smokovci.
V utorok 3. februára 2015 počas sv. omše, ktorú celebroval duchovný správca UPC bl. Zdenky Vdp. Dr. h. c. doc. PhDr. PaedDr. ThDr. Juraj Herdics, PhD., titulárny opát opátstva sv. Abraháma, boli odovzdané relikvie bl. Zdenky rektorovi VŠZaSP prof. MUDr. Mariánovi Karvajovi, PhD.

Stránky

Odoberať Top správy